Domov     O nas     Kontakt

16. Marec 2015 


Uvedba upravne takse za potrdila o namenski rabi zemljišč


Z dnem 15. 3. 2015 je vstopil v veljavo Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (Uradni list RS, št. 14/15), ki je med drugim določil, da se za izdajo potrdila o namenski rabi obračuna upravna taksa v višini 22,66 EUR. Citirani zakon določa tudi to, da zemljiške parcele znotraj ene katastrske občine predstavljajo en zahtevek (vlogo), pri čemer en zahtevek lahko obsega največ deset posameznih zemljiških parcel. V kolikor je to število večje, je potrebno zahtevek razdeliti na več vlog.


Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišč se nahaja na zavihku Vloge in obrazci.