Domov     O nas     Kontakt

Priložnost za rokodelce v okviru projekta sodelovanja -- Zgodbe rok in krajev

6. December 2017

LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (v nadaljevanju LAS PPD) se zaveda pomena rokodelstva kot dela narodne identitete in kulturne dediščine, a tudi tega

več

Jesenski odvoz nevarnih odpadkov iz gospodinjstev

27. September 2017

Spoštovani uporabniki! Obveščamo vas, da bo med 28. in 30. septembrom 2017 organizirana akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s premično zbiralnico

več

Začetek šole - prometna varnost otrok

31. Avgust 2017

  Pred nami je začetek novega šolskega leta. Na cestah bomo veliko pogosteje kot med počitnicami srečevali otroke, nekateri med njimi se bodo v šolo podali

več

Kontaktni podatki

Občina Kostel
Vas 4
1336 Kostel

Tel.: 01 / 894 80 06
Fax: 01 / 894 80 07


E-naslov:  
obcina@kostel.si     
medobcinska.uprava@kostel.si

Svet za preventivo in vzpojo v cestnem prometu

 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kostel je organ občine, ki služi kot posvetovalno telo županu. Njegove naloge so:

 • da ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni,
 • da predlaga organom lokalne skupnosti programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje,
 • da koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni,
 • da sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju in obveščanju udeležencev cestnega prometa o ukrepih za doseganje prometne varnosti,
 • da koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni,
 • da sodeluje z javno agencijo in ministrstvom, pristojnim za promet.

 

Člani sveta v mandatnem obdobju 2012 - 2016 so:

 • Franci Vršnik, Oskrt 6, 1336 Kostel (predstavnik lokalne skupnosti),
 • Boštjan Ožanič, Kuželj 22, 1336 Kostel (predstavnik občinske uprave),
 • Jože Tomec, Sela 19, 1330 Osilnica (predstavnik policije),
 • Alan Furlani, Padovo pri Fari 1, 1336 Kostel (predstavnik osnovne šole),
 • Ivan Marinč, Trg Zbora Odposlancev 12C, 1330 Kočevje (predstavnik upravljalca cest).