Domov     O nas     Kontakt

16. oktober 2018 - Svetovni dan oživljanja

12. Oktober 2018

"VSAK ZEMLJAN LAHKO REŠI ŽIVLJENJE"  V ponedeljek, dne 15. 10. 2018, ob 17. uri, bo V PROSTOR

več

Video snemanje občinskih cest na območju občine Kostel

21. September 2018

Občane obveščamo, da bo predvidoma od 24. septembra 2018, do 1. oktobra 2018 potekalo video snemanje kategori

več

Jesenski odvoz nevarnih odpadkov

20. September 2018

  Občane obveščamo, da lahko ostanke barv, lakov, čistil, razredčil, škropiv, pesticidov, kozmetike, mineralnih olj, odpadnih jedilnih in motornih olj, m

več

Kontaktni podatki

Občina Kostel
Vas 4
1336 Kostel

Tel.: 01 / 894 80 06
Fax: 01 / 894 80 07


E-naslov:  
obcina@kostel.si     
medobcinska.uprava@kostel.si

Svet za preventivo in vzpojo v cestnem prometu

 

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kostel je organ občine, ki služi kot posvetovalno telo županu. Njegove naloge so:

 • da ocenjuje stanje varnosti v cestnem prometu na lokalni ravni,
 • da predlaga organom lokalne skupnosti programe za varnost cestnega prometa in ustrezne ukrepe za njihovo izvajanje,
 • da koordinira izvajanje nalog na podlagi programov za varnost cestnega prometa na lokalni ravni,
 • da sodeluje pri izvajanju prometne vzgoje, dodatnem izobraževanju in obveščanju udeležencev cestnega prometa o ukrepih za doseganje prometne varnosti,
 • da koordinira izdajanje in razširjanje prometno vzgojnih publikacij in drugih gradiv, pomembnih za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni,
 • da sodeluje z javno agencijo in ministrstvom, pristojnim za promet.

 

Člani sveta v mandatnem obdobju 2012 - 2016 so:

 • Franci Vršnik, Oskrt 6, 1336 Kostel (predstavnik lokalne skupnosti),
 • Boštjan Ožanič, Kuželj 22, 1336 Kostel (predstavnik občinske uprave),
 • Jože Tomec, Sela 19, 1330 Osilnica (predstavnik policije),
 • Alan Furlani, Padovo pri Fari 1, 1336 Kostel (predstavnik osnovne šole),
 • Ivan Marinč, Trg Zbora Odposlancev 12C, 1330 Kočevje (predstavnik upravljalca cest).