Domov     O nas     Kontakt

Skupaj proti (pre)hitrim voznikom na Dolenjskem in Kočevskem

29. Junij 2018

Prikazovalnika hitrosti opozarjata voznike na dveh nevarnih odsekih v Velikih Brusnicah in Fari

Mestna občina Novo mesto in občina Kostel sta v okviru prizadevanj z

več

Zdravstveni dom Kočevje - obvestilo

22. Junij 2018

Zdravstveni dom Kočevje obvešča spremembe pri obratovalnem času ordinacije splošnega zdravnika v Zdravstveni postaji Vas: ordinacije splošnega zdravnik

več

Zdravstveni dom Kočevje - obvestilo

24. April 2018

Zdravstveni dom Kočevje obvešča, da bo ordinacija splošnega zdravnika v Zdravstveni postaji Vas, namesto v sredo 25. 4. 2018, obratovala 

več

Kontaktni podatki

Občina Kostel
Vas 4
1336 Kostel

Tel.: 01 / 894 80 06
Fax: 01 / 894 80 07


E-naslov:  
obcina@kostel.si     
medobcinska.uprava@kostel.si

17. redna seja OS

Četrtek, 20. december 2012

Dnevni red:

 1. Obravnava predloga Zapisnika 16 redne seje OS, ESA - 94,
 2. Obravnava predloga Zapisnika 3 dopisne seje OS, ESA - 95 ,
 3. Obravnava poročila o realizaciji sklepov 16. redne seje OS in 3. dopisne seje OS, ESA - 96,
 4. Obravnava predloga Rebalansa Proračuna Občine Kostel za leto 2012, ESA - 97,
 5. Obravnava predloga Proračuna Občine Kostel za leto 2013, ESA - 98,
 6. Obravnava predloga Sklepa o začasnem financiranju javne porabe za leto 2013, ESA - 99,
 7. Obravnava predloga Sklepa o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju občine Kostel, ESA - 100,
 8. Obravnava predloga Sklepa o določitvi višine subvencioniranja storitve občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, ESA - 101,
 9. Obravnava predloga Odloka o  porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na območju občine Kostel, ESA - 85,
 10. Obravnava predloga Odloka o ustanovitvi skupnega medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Kočevje, Kostel in Osilnica (MIR), ESA - 86,
 11. Obravnava predloga Sklepa o določitvi točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leti 2013 in 2014, ESA - 102,
 12. Obravnava predloga imenovanja direktorja Zavoda za kulturo in turizem Kostel, ESA - 103,
 13. Obravnava predloga Letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Kostel za leto 2012, ESA - 104,
 14. Pobude in vprašanja,
 15. Razno.