Domov     O nas     Kontakt

Priložnost za rokodelce v okviru projekta sodelovanja -- Zgodbe rok in krajev

6. December 2017

LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (v nadaljevanju LAS PPD) se zaveda pomena rokodelstva kot dela narodne identitete in kulturne dediščine, a tudi tega

več

Jesenski odvoz nevarnih odpadkov iz gospodinjstev

27. September 2017

Spoštovani uporabniki! Obveščamo vas, da bo med 28. in 30. septembrom 2017 organizirana akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s premično zbiralnico

več

Začetek šole - prometna varnost otrok

31. Avgust 2017

  Pred nami je začetek novega šolskega leta. Na cestah bomo veliko pogosteje kot med počitnicami srečevali otroke, nekateri med njimi se bodo v šolo podali

več

Kontaktni podatki

Občina Kostel
Vas 4
1336 Kostel

Tel.: 01 / 894 80 06
Fax: 01 / 894 80 07


E-naslov:  
obcina@kostel.si     
medobcinska.uprava@kostel.si

17. redna seja OS

Četrtek, 20. december 2012

Dnevni red:

 1. Obravnava predloga Zapisnika 16 redne seje OS, ESA - 94,
 2. Obravnava predloga Zapisnika 3 dopisne seje OS, ESA - 95 ,
 3. Obravnava poročila o realizaciji sklepov 16. redne seje OS in 3. dopisne seje OS, ESA - 96,
 4. Obravnava predloga Rebalansa Proračuna Občine Kostel za leto 2012, ESA - 97,
 5. Obravnava predloga Proračuna Občine Kostel za leto 2013, ESA - 98,
 6. Obravnava predloga Sklepa o začasnem financiranju javne porabe za leto 2013, ESA - 99,
 7. Obravnava predloga Sklepa o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju občine Kostel, ESA - 100,
 8. Obravnava predloga Sklepa o določitvi višine subvencioniranja storitve občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, ESA - 101,
 9. Obravnava predloga Odloka o  porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na območju občine Kostel, ESA - 85,
 10. Obravnava predloga Odloka o ustanovitvi skupnega medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Kočevje, Kostel in Osilnica (MIR), ESA - 86,
 11. Obravnava predloga Sklepa o določitvi točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leti 2013 in 2014, ESA - 102,
 12. Obravnava predloga imenovanja direktorja Zavoda za kulturo in turizem Kostel, ESA - 103,
 13. Obravnava predloga Letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Kostel za leto 2012, ESA - 104,
 14. Pobude in vprašanja,
 15. Razno.