Domov     O nas     Kontakt

16. oktober 2018 - Svetovni dan oživljanja

12. Oktober 2018

"VSAK ZEMLJAN LAHKO REŠI ŽIVLJENJE"  V ponedeljek, dne 15. 10. 2018, ob 17. uri, bo V PROSTOR

več

Video snemanje občinskih cest na območju občine Kostel

21. September 2018

Občane obveščamo, da bo predvidoma od 24. septembra 2018, do 1. oktobra 2018 potekalo video snemanje kategori

več

Jesenski odvoz nevarnih odpadkov

20. September 2018

  Občane obveščamo, da lahko ostanke barv, lakov, čistil, razredčil, škropiv, pesticidov, kozmetike, mineralnih olj, odpadnih jedilnih in motornih olj, m

več

Kontaktni podatki

Občina Kostel
Vas 4
1336 Kostel

Tel.: 01 / 894 80 06
Fax: 01 / 894 80 07


E-naslov:  
obcina@kostel.si     
medobcinska.uprava@kostel.si

17. redna seja OS

Četrtek, 20. december 2012

Dnevni red:

 1. Obravnava predloga Zapisnika 16 redne seje OS, ESA - 94,
 2. Obravnava predloga Zapisnika 3 dopisne seje OS, ESA - 95 ,
 3. Obravnava poročila o realizaciji sklepov 16. redne seje OS in 3. dopisne seje OS, ESA - 96,
 4. Obravnava predloga Rebalansa Proračuna Občine Kostel za leto 2012, ESA - 97,
 5. Obravnava predloga Proračuna Občine Kostel za leto 2013, ESA - 98,
 6. Obravnava predloga Sklepa o začasnem financiranju javne porabe za leto 2013, ESA - 99,
 7. Obravnava predloga Sklepa o cenah storitev oskrbe s pitno vodo na območju občine Kostel, ESA - 100,
 8. Obravnava predloga Sklepa o določitvi višine subvencioniranja storitve občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, ESA - 101,
 9. Obravnava predloga Odloka o  porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo na območju občine Kostel, ESA - 85,
 10. Obravnava predloga Odloka o ustanovitvi skupnega medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Kočevje, Kostel in Osilnica (MIR), ESA - 86,
 11. Obravnava predloga Sklepa o določitvi točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leti 2013 in 2014, ESA - 102,
 12. Obravnava predloga imenovanja direktorja Zavoda za kulturo in turizem Kostel, ESA - 103,
 13. Obravnava predloga Letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Kostel za leto 2012, ESA - 104,
 14. Pobude in vprašanja,
 15. Razno.