Domov     O nas     Kontakt

Priložnost za rokodelce v okviru projekta sodelovanja -- Zgodbe rok in krajev

6. December 2017

LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (v nadaljevanju LAS PPD) se zaveda pomena rokodelstva kot dela narodne identitete in kulturne dediščine, a tudi tega

več

Jesenski odvoz nevarnih odpadkov iz gospodinjstev

27. September 2017

Spoštovani uporabniki! Obveščamo vas, da bo med 28. in 30. septembrom 2017 organizirana akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s premično zbiralnico

več

Začetek šole - prometna varnost otrok

31. Avgust 2017

  Pred nami je začetek novega šolskega leta. Na cestah bomo veliko pogosteje kot med počitnicami srečevali otroke, nekateri med njimi se bodo v šolo podali

več

Kontaktni podatki

Občina Kostel
Vas 4
1336 Kostel

Tel.: 01 / 894 80 06
Fax: 01 / 894 80 07


E-naslov:  
obcina@kostel.si     
medobcinska.uprava@kostel.si

Medobčinska uprava občin Kostel in Osilnica

Občina Kostel in Občina Osilnica sta v letu 2009 ustanovila organ skupne občinske uprave za skupno opravljanje nalog občinske uprave na področju: občinske inšpekcije, občinske finančne in računovodske službe, prostorskega načrtovanja in varstva okolja, zagotavljanje in izvajanje obvezne gospodarske javne službe. Ime organa skupne občinske uprave je Medobčinska uprava občin Kostel in Osilnica. V medobčinski upravi je ustanovljen Medobčinski režijski obrat za zagotavljanje nalog občinskih javnih služb. Medobčinsko upravo vodi vodja, ki ga imenujeta in razrešujeta župana občin ustanoviteljic v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih. Predstojnika Medobčinske uprave občin Kostel in Osilnica sta župana obeh občin. 
  
ORGANIGRAM MEDOBČINSKE UPRAVE OBČIN KOSTEL IN OSILNICA
 
 
  
Helena Vidic Bizjak, Vodja medobčinske uprave občin Kostel in Osilnica - Podsekretar
  01 777 80 12
  helena.vidic-bizjak@kostel.si 


Dela in naloge: 

 • organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot in sodelovanja z drugimi organi,
 • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
 • samostojna priprava zahtevnejših analiz, razvojih momentov, informacij, poročil in drugih zahtevnejših gradiv,
 • vodenje in odločanje o zahtevnejših upravnih postopkih,
 • vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
 • samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.

 

Nežika Zdravič, Podsekretar - Vodja režijskega obrata
     01 777 80 09
  nezika.zdravic@kostel.si


Dela in naloge:

 • organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih enot in sodelovanja z drugimi organi,
 • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
  samostojna priprava zahtevnejših analiz, razvojnih momentov, informacij, poročil in drugih zahtevnejših gradiv,
 • vodenje in odločanje v zahtevnejših upravnih postopkih,
 • vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
 • samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.

 

Boštjan Ožanič, Višji svetovalec II
              01 777 80 08
        bostjan.ozanic@kostel.si

Dela in naloge: 
 • sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
 • samostojna priprava zahtevnejših analiz, razvojih momentov, informacij, poročil in drugih zahtevnejših gradiv,
 • vodenje in odločanje o zahtevnejših upravnih postopkih,
 • vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
 • samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.Maja Malnar, Finančnik VII/1
  01 777 80 10
               maja.malnar@kostel.si


Dela in naloge:

 • zbiranje, urejanje ter pripravljanje podatkov za izdelavo analize o finančnem poslovanju proračunskega uporabnika,
 • obračunavanje davkov in prispevkov (pogodbe o delu, avtorske pogodbe, obvezna praksa, delo študentov, obračun davka na dodano vrednost),
 • sodelovanje pri enostavnejših nalogah povezanih s pripravo predloga proračuna.

 

Klavdija Kastelec, Strokovni sodelavec VII/1
  01 777 80 11
           klavdija.kastelec@kostel.si 


Dela in naloge:

 • sodelovanje pri izvajanju postopkov z delovnega področja,
 • sodelovanje pri pripravi poročil in gradiv z delovnega področja,
 • sodelovanje pri pripravi predloga in izvajanja proračuna,
 • izvajanje nalog na področju javnih naročil,
 • izvajanje nadzora nad pravilnim in pravočasnim izvajanjem pogodbenih obveznosti na področju javnih naročil,
 • priprava analiz in poročil s področja javnih naročil,
 • pripravljanje enostavnejših analiz, strokovnih gradiv in informacij,
 • pisanje prispevkov za internetni časopis. 

 

Sanja Janeš, Finančno računovodski delavec V 
          sanja.janes@kostel.si


Dela in naloge:

 • finančno-računovodske naloge (knjiženje poslovnih dogodkov v prog. aplikacijo na podlagi pravilno likvidiranih dokumentov; pravilna izdelava odredb in FEPov; priprava podatkov za izdelavo mesečnih in letnih likvidnostnih načrtov),
 • naloge povezane z blagajniškim poslovanjem in obračun potnih nalogov,
 • izstavljanje računov in vodenje analitične evidence neplačnikov ter priprava predlogov za izterjavo,
 • izvajanje nalog v zvezi s pripravo in izvrševanjem proračuna.      

 

Režijski obrat Medobčinske uprave občin Kostel in Osilnica
 
Marko Rugole, vzdrževalec IV-II
Miha Arko, vzdrževalec IV-II
Zvonko Žagar, vzdrževalec IV-II

Dela in naloge:

 • spremljanje stanja objektov, naprav, poslovnih prostorov in prevoznih sredstev,                                        
 • obveščanje o stanju objektov, naprav, poslovnih prostorov in prevoznih sredstev, 
 • opravljanje tekočih vzdrževalnih del na objektih, napravah, poslovnih prostorih in prevoznih sredstvih.  

 

Jože Ožanič, komunalni delavec III
Rajko Janež, komunalni delavec III

Dela in naloge:

 • izvajanje enostavnih in pomožnih nalog s področja gospodarskih javnih služb, 
 • vzdrževanje komunalnih in drugih objektov v občini,    
 • izvajanje drugih nalog s področja komunalnih dejavnosti.  

 

Matija Ožanič, komunalni delavec II
Marijan Žagar, komunalni delavec II

Dela in naloge:

 • urejanje, čiščenje javnih površin,                                          
 • pomoč pri popravilih ter izvajanju vzdrževalnih del,  
 • opravljanje drugih fizičnih del.
01 777 80 12