Domov     O nas     Kontakt

Priložnost za rokodelce v okviru projekta sodelovanja -- Zgodbe rok in krajev

6. December 2017

LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (v nadaljevanju LAS PPD) se zaveda pomena rokodelstva kot dela narodne identitete in kulturne dediščine, a tudi tega

več

Jesenski odvoz nevarnih odpadkov iz gospodinjstev

27. September 2017

Spoštovani uporabniki! Obveščamo vas, da bo med 28. in 30. septembrom 2017 organizirana akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s premično zbiralnico

več

Začetek šole - prometna varnost otrok

31. Avgust 2017

  Pred nami je začetek novega šolskega leta. Na cestah bomo veliko pogosteje kot med počitnicami srečevali otroke, nekateri med njimi se bodo v šolo podali

več

Kontaktni podatki

Občina Kostel
Vas 4
1336 Kostel

Tel.: 01 / 894 80 06
Fax: 01 / 894 80 07


E-naslov:  
obcina@kostel.si     
medobcinska.uprava@kostel.si

3. redna seja OS

Ponedeljek, 22. december 2014. 

Dnevni red:

 1. Obravnava predloga Zapisnika 2. redne seje OS, ESA - 13,
 2. Obravnava poročila o realizaciji sklepov 2. redne seje OS, ESA - 14,
 3. Obravnava predloga Sprememb Statuta Občine Kostel – skrajšani postopek, ESA -15,
 4. Obravnava predloga Odloka o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Kostel – skrajšani postopek, ESA - 16,
 5. Obravnava predloga Rebalansa Proračuna Občine Kostel za leto 2014, ESA - 17,
 6. Obravnava predloga Sklepa o začasnem financiranju javne porabe za leto 2015, ESA - 18,
 7. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje d.o.o., ESA - 19,
 8. Obravnava predloga Sklepa o določitvi točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leti 2015 in 2016, ESA - 20,
 9. Imenovanje članov sveta zavoda javnega zavoda Podjetniški inkubator Kostel, ESA - 21,
 10. Obravnava predloga Sklepa o preselitvi Občinske uprave Občine Kostel iz naslova Fara 30, 1336 Kostel, na naslov Vas 4, 1336 Kostel, ESA - 22,
 11. Pobude in vprašanja,12. Razno.