Domov     O nas     Kontakt

16. oktober 2018 - Svetovni dan oživljanja

12. Oktober 2018

"VSAK ZEMLJAN LAHKO REŠI ŽIVLJENJE"  V ponedeljek, dne 15. 10. 2018, ob 17. uri, bo V PROSTOR

več

Video snemanje občinskih cest na območju občine Kostel

21. September 2018

Občane obveščamo, da bo predvidoma od 24. septembra 2018, do 1. oktobra 2018 potekalo video snemanje kategori

več

Jesenski odvoz nevarnih odpadkov

20. September 2018

  Občane obveščamo, da lahko ostanke barv, lakov, čistil, razredčil, škropiv, pesticidov, kozmetike, mineralnih olj, odpadnih jedilnih in motornih olj, m

več

Kontaktni podatki

Občina Kostel
Vas 4
1336 Kostel

Tel.: 01 / 894 80 06
Fax: 01 / 894 80 07


E-naslov:  
obcina@kostel.si     
medobcinska.uprava@kostel.si

3. redna seja OS

Ponedeljek, 22. december 2014. 

Dnevni red:

 1. Obravnava predloga Zapisnika 2. redne seje OS, ESA - 13,
 2. Obravnava poročila o realizaciji sklepov 2. redne seje OS, ESA - 14,
 3. Obravnava predloga Sprememb Statuta Občine Kostel – skrajšani postopek, ESA -15,
 4. Obravnava predloga Odloka o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Kostel – skrajšani postopek, ESA - 16,
 5. Obravnava predloga Rebalansa Proračuna Občine Kostel za leto 2014, ESA - 17,
 6. Obravnava predloga Sklepa o začasnem financiranju javne porabe za leto 2015, ESA - 18,
 7. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje d.o.o., ESA - 19,
 8. Obravnava predloga Sklepa o določitvi točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leti 2015 in 2016, ESA - 20,
 9. Imenovanje članov sveta zavoda javnega zavoda Podjetniški inkubator Kostel, ESA - 21,
 10. Obravnava predloga Sklepa o preselitvi Občinske uprave Občine Kostel iz naslova Fara 30, 1336 Kostel, na naslov Vas 4, 1336 Kostel, ESA - 22,
 11. Pobude in vprašanja,12. Razno.