Domov     O nas     Kontakt

Skupaj proti (pre)hitrim voznikom na Dolenjskem in Kočevskem

29. Junij 2018

Prikazovalnika hitrosti opozarjata voznike na dveh nevarnih odsekih v Velikih Brusnicah in Fari

Mestna občina Novo mesto in občina Kostel sta v okviru prizadevanj z

več

Zdravstveni dom Kočevje - obvestilo

22. Junij 2018

Zdravstveni dom Kočevje obvešča spremembe pri obratovalnem času ordinacije splošnega zdravnika v Zdravstveni postaji Vas: ordinacije splošnega zdravnik

več

Zdravstveni dom Kočevje - obvestilo

24. April 2018

Zdravstveni dom Kočevje obvešča, da bo ordinacija splošnega zdravnika v Zdravstveni postaji Vas, namesto v sredo 25. 4. 2018, obratovala 

več

Kontaktni podatki

Občina Kostel
Vas 4
1336 Kostel

Tel.: 01 / 894 80 06
Fax: 01 / 894 80 07


E-naslov:  
obcina@kostel.si     
medobcinska.uprava@kostel.si

3. redna seja OS

Ponedeljek, 22. december 2014. 

Dnevni red:

 1. Obravnava predloga Zapisnika 2. redne seje OS, ESA - 13,
 2. Obravnava poročila o realizaciji sklepov 2. redne seje OS, ESA - 14,
 3. Obravnava predloga Sprememb Statuta Občine Kostel – skrajšani postopek, ESA -15,
 4. Obravnava predloga Odloka o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Kostel – skrajšani postopek, ESA - 16,
 5. Obravnava predloga Rebalansa Proračuna Občine Kostel za leto 2014, ESA - 17,
 6. Obravnava predloga Sklepa o začasnem financiranju javne porabe za leto 2015, ESA - 18,
 7. Obravnava predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje d.o.o., ESA - 19,
 8. Obravnava predloga Sklepa o določitvi točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leti 2015 in 2016, ESA - 20,
 9. Imenovanje članov sveta zavoda javnega zavoda Podjetniški inkubator Kostel, ESA - 21,
 10. Obravnava predloga Sklepa o preselitvi Občinske uprave Občine Kostel iz naslova Fara 30, 1336 Kostel, na naslov Vas 4, 1336 Kostel, ESA - 22,
 11. Pobude in vprašanja,12. Razno.