Domov     O nas     Kontakt

16. oktober 2018 - Svetovni dan oživljanja

12. Oktober 2018

"VSAK ZEMLJAN LAHKO REŠI ŽIVLJENJE"  V ponedeljek, dne 15. 10. 2018, ob 17. uri, bo V PROSTOR

več

Video snemanje občinskih cest na območju občine Kostel

21. September 2018

Občane obveščamo, da bo predvidoma od 24. septembra 2018, do 1. oktobra 2018 potekalo video snemanje kategori

več

Jesenski odvoz nevarnih odpadkov

20. September 2018

  Občane obveščamo, da lahko ostanke barv, lakov, čistil, razredčil, škropiv, pesticidov, kozmetike, mineralnih olj, odpadnih jedilnih in motornih olj, m

več

Kontaktni podatki

Občina Kostel
Vas 4
1336 Kostel

Tel.: 01 / 894 80 06
Fax: 01 / 894 80 07


E-naslov:  
obcina@kostel.si     
medobcinska.uprava@kostel.si

9. redna seja OS

Ponedeljek, 31. avgust 2015.

Dnevni red:

 1. Obravnava predloga Zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Kostel,  ESA -  47,
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 8. redne seje OS, ESA - 48,
 3. Poročilo o izvrševanju Proračuna Občine Kostel za leto 2015, v prvem polletju 2015, ESA - 49,
 4. Obravnava predloga za izdajo soglasja Občine Kostel Turističnemu društvu Kočevje za podelitev statusa  društvu, ki deluje v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma, ESA - 44,
 5. Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, ESA-50,
 6. Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov,  ESA-51,
 7. Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi cene vzgojno varstvenega programa v vrtcu Fara, dodatnih znižanjih plačil in rezervaciji,   ESA-52,
 8. Obravnava in sprejem Letnega programa športa,   ESA-53,
 9. Obravnava in sprejem Letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,  ESA-54,
 10. Obravnava in sprejem Predloga sprememb in dopolnitev Statuta Občine Kostel, ESA - 41,
 11. Pobude in vprašanja,
 12. Razno.