Domov     O nas     Kontakt

Brezplačni prevozi za starejše v Kostelu

19. April 2019

Kdaj? Poskusno obdobje od maja do septembra 2019 Začetek sprejemanja klicev  6.maj 2019 Kako? Pokličite nas na  številko telefonaveč

Čistilna akcija 2019

8. April 2019

Cenite lepote narave, ki nas obdajajo? Vas motijo divja odlagališča odpadkov za vasmi, kupi plastenk in pločevink ob cestah? Si tudi vi želite ohraniti kostelsko neokr

več

Zdravstveni dom Kočevje - obvestilo

28. Marec 2019

Zdravstveni dom Kočevje obvešča, da bo ordinacija splošnega zdravnika v Zdravstveni postaji Vas, namesto v sredo 3. 4. 2019, obratovala v tor

več

Kontaktni podatki

Občina Kostel
Vas 4
1336 Kostel

Tel.: 01 / 894 80 06
Fax: 01 / 894 80 07


E-naslov:  
obcina@kostel.si     
medobcinska.uprava@kostel.si

9. redna seja OS

Ponedeljek, 31. avgust 2015.

Dnevni red:

 1. Obravnava predloga Zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Kostel,  ESA -  47,
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 8. redne seje OS, ESA - 48,
 3. Poročilo o izvrševanju Proračuna Občine Kostel za leto 2015, v prvem polletju 2015, ESA - 49,
 4. Obravnava predloga za izdajo soglasja Občine Kostel Turističnemu društvu Kočevje za podelitev statusa  društvu, ki deluje v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma, ESA - 44,
 5. Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, ESA-50,
 6. Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov,  ESA-51,
 7. Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi cene vzgojno varstvenega programa v vrtcu Fara, dodatnih znižanjih plačil in rezervaciji,   ESA-52,
 8. Obravnava in sprejem Letnega programa športa,   ESA-53,
 9. Obravnava in sprejem Letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,  ESA-54,
 10. Obravnava in sprejem Predloga sprememb in dopolnitev Statuta Občine Kostel, ESA - 41,
 11. Pobude in vprašanja,
 12. Razno.