Domov     O nas     Kontakt

Skupaj proti (pre)hitrim voznikom na Dolenjskem in Kočevskem

29. Junij 2018

Prikazovalnika hitrosti opozarjata voznike na dveh nevarnih odsekih v Velikih Brusnicah in Fari

Mestna občina Novo mesto in občina Kostel sta v okviru prizadevanj z

več

Zdravstveni dom Kočevje - obvestilo

22. Junij 2018

Zdravstveni dom Kočevje obvešča spremembe pri obratovalnem času ordinacije splošnega zdravnika v Zdravstveni postaji Vas: ordinacije splošnega zdravnik

več

Zdravstveni dom Kočevje - obvestilo

24. April 2018

Zdravstveni dom Kočevje obvešča, da bo ordinacija splošnega zdravnika v Zdravstveni postaji Vas, namesto v sredo 25. 4. 2018, obratovala 

več

Kontaktni podatki

Občina Kostel
Vas 4
1336 Kostel

Tel.: 01 / 894 80 06
Fax: 01 / 894 80 07


E-naslov:  
obcina@kostel.si     
medobcinska.uprava@kostel.si

9. redna seja OS

Ponedeljek, 31. avgust 2015.

Dnevni red:

 1. Obravnava predloga Zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Kostel,  ESA -  47,
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 8. redne seje OS, ESA - 48,
 3. Poročilo o izvrševanju Proračuna Občine Kostel za leto 2015, v prvem polletju 2015, ESA - 49,
 4. Obravnava predloga za izdajo soglasja Občine Kostel Turističnemu društvu Kočevje za podelitev statusa  društvu, ki deluje v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma, ESA - 44,
 5. Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, ESA-50,
 6. Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov,  ESA-51,
 7. Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi cene vzgojno varstvenega programa v vrtcu Fara, dodatnih znižanjih plačil in rezervaciji,   ESA-52,
 8. Obravnava in sprejem Letnega programa športa,   ESA-53,
 9. Obravnava in sprejem Letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,  ESA-54,
 10. Obravnava in sprejem Predloga sprememb in dopolnitev Statuta Občine Kostel, ESA - 41,
 11. Pobude in vprašanja,
 12. Razno.