Domov     O nas     Kontakt

Priložnost za rokodelce v okviru projekta sodelovanja -- Zgodbe rok in krajev

6. December 2017

LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (v nadaljevanju LAS PPD) se zaveda pomena rokodelstva kot dela narodne identitete in kulturne dediščine, a tudi tega

več

Jesenski odvoz nevarnih odpadkov iz gospodinjstev

27. September 2017

Spoštovani uporabniki! Obveščamo vas, da bo med 28. in 30. septembrom 2017 organizirana akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s premično zbiralnico

več

Začetek šole - prometna varnost otrok

31. Avgust 2017

  Pred nami je začetek novega šolskega leta. Na cestah bomo veliko pogosteje kot med počitnicami srečevali otroke, nekateri med njimi se bodo v šolo podali

več

Kontaktni podatki

Občina Kostel
Vas 4
1336 Kostel

Tel.: 01 / 894 80 06
Fax: 01 / 894 80 07


E-naslov:  
obcina@kostel.si     
medobcinska.uprava@kostel.si

9. redna seja OS

Ponedeljek, 31. avgust 2015.

Dnevni red:

 1. Obravnava predloga Zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Kostel,  ESA -  47,
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 8. redne seje OS, ESA - 48,
 3. Poročilo o izvrševanju Proračuna Občine Kostel za leto 2015, v prvem polletju 2015, ESA - 49,
 4. Obravnava predloga za izdajo soglasja Občine Kostel Turističnemu društvu Kočevje za podelitev statusa  društvu, ki deluje v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma, ESA - 44,
 5. Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, ESA-50,
 6. Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov,  ESA-51,
 7. Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi cene vzgojno varstvenega programa v vrtcu Fara, dodatnih znižanjih plačil in rezervaciji,   ESA-52,
 8. Obravnava in sprejem Letnega programa športa,   ESA-53,
 9. Obravnava in sprejem Letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,  ESA-54,
 10. Obravnava in sprejem Predloga sprememb in dopolnitev Statuta Občine Kostel, ESA - 41,
 11. Pobude in vprašanja,
 12. Razno.