Domov     O nas     Kontakt

Obvestilo Komunale Kočevje

17. Januar 2019

KOMUNALA Kočevje, d.o.o. obvešča svoje uporabnike, ki jim v pošti ni bil dostavljen koledar odvoza odpadkov za leto 2019, da lahko ponovno dostavo koledarja naro

več

Obvestilo Zdravstvenega doma Kočevje

17. Januar 2019

Spoštovani! Od marca 2018 dela na zdravstveni postaji Vas Fara nova zobozdravnica, Samira Naneh dr.dent.med. V kolikor želite hoditi k zobozdravniku v vaši bli

več

Wifi4EU - brezplačen brezžični dostop do interneta za evropske državljane

12. December 2018

Občina Kostel je bila uspešna na prvem razpisu Wifi4EU. Evropska komisija želi s pobudo WiFi4EU omogočiti državljanom po vsej Evropi brezžični dostop do interneta na j

več

Kontaktni podatki

Občina Kostel
Vas 4
1336 Kostel

Tel.: 01 / 894 80 06
Fax: 01 / 894 80 07


E-naslov:  
obcina@kostel.si     
medobcinska.uprava@kostel.si

9. redna seja OS

Ponedeljek, 31. avgust 2015.

Dnevni red:

 1. Obravnava predloga Zapisnika 8. redne seje Občinskega sveta Občine Kostel,  ESA -  47,
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 8. redne seje OS, ESA - 48,
 3. Poročilo o izvrševanju Proračuna Občine Kostel za leto 2015, v prvem polletju 2015, ESA - 49,
 4. Obravnava predloga za izdajo soglasja Občine Kostel Turističnemu društvu Kočevje za podelitev statusa  društvu, ki deluje v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma, ESA - 44,
 5. Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi cen storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, ESA-50,
 6. Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi višine subvencioniranja cene storitve zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov,  ESA-51,
 7. Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi cene vzgojno varstvenega programa v vrtcu Fara, dodatnih znižanjih plačil in rezervaciji,   ESA-52,
 8. Obravnava in sprejem Letnega programa športa,   ESA-53,
 9. Obravnava in sprejem Letnega načrta varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,  ESA-54,
 10. Obravnava in sprejem Predloga sprememb in dopolnitev Statuta Občine Kostel, ESA - 41,
 11. Pobude in vprašanja,
 12. Razno.