Domov     O nas     Kontakt

16. oktober 2018 - Svetovni dan oživljanja

12. Oktober 2018

"VSAK ZEMLJAN LAHKO REŠI ŽIVLJENJE"  V ponedeljek, dne 15. 10. 2018, ob 17. uri, bo V PROSTOR

več

Video snemanje občinskih cest na območju občine Kostel

21. September 2018

Občane obveščamo, da bo predvidoma od 24. septembra 2018, do 1. oktobra 2018 potekalo video snemanje kategori

več

Jesenski odvoz nevarnih odpadkov

20. September 2018

  Občane obveščamo, da lahko ostanke barv, lakov, čistil, razredčil, škropiv, pesticidov, kozmetike, mineralnih olj, odpadnih jedilnih in motornih olj, m

več

Kontaktni podatki

Občina Kostel
Vas 4
1336 Kostel

Tel.: 01 / 894 80 06
Fax: 01 / 894 80 07


E-naslov:  
obcina@kostel.si     
medobcinska.uprava@kostel.si

15. redna seja OS

Sreda, 20. julij 2016.

 

Dnevni red:

 1. Obravnava predloga Zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Občine Kostel,  ESA - 86;
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 14. redne seje OS;
 3. Obravnava  predloga Odloka o rabi javnih površin in občinskih taksah v Občini Kostel, ESA - 79;
 4. Seznanitev z Poročili o delu Nadzornega odbora Občine Kostel;
 5. Obravnava predloga Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena - javnega dobra v lasti Občine Kostel, ESA - 87;
 6. Obravnava predloga Sklepa o ukinitvi statusa družbena lastnina v splošni rabi za parcele v k.o. 1609 Banja Loka in v k.o. 1612  Pirče, ESA - 88;
 7. Obravnava predloga Sklepa o prodaji občinskega stvarnega premoženja v občini Kostel, ESA - 89;
 8. Obravnava predloga Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra, ESA - 90;
 9. Obravnava predloga o imenovanju v. d. direktorja Podjetniškega inkubatorja Kostel, ESA - 85;
 10. Pobude in vprašanja;
 11. Razno.