Domov     O nas     Kontakt

16. oktober 2018 - Svetovni dan oživljanja

12. Oktober 2018

"VSAK ZEMLJAN LAHKO REŠI ŽIVLJENJE"  V ponedeljek, dne 15. 10. 2018, ob 17. uri, bo V PROSTOR

več

Video snemanje občinskih cest na območju občine Kostel

21. September 2018

Občane obveščamo, da bo predvidoma od 24. septembra 2018, do 1. oktobra 2018 potekalo video snemanje kategori

več

Jesenski odvoz nevarnih odpadkov

20. September 2018

  Občane obveščamo, da lahko ostanke barv, lakov, čistil, razredčil, škropiv, pesticidov, kozmetike, mineralnih olj, odpadnih jedilnih in motornih olj, m

več

Kontaktni podatki

Občina Kostel
Vas 4
1336 Kostel

Tel.: 01 / 894 80 06
Fax: 01 / 894 80 07


E-naslov:  
obcina@kostel.si     
medobcinska.uprava@kostel.si

16.redna seja OS

Četrtek, 20. oktober 2016.

 

Dnevni red:

 1. Obravnava predloga za razglasitev Občine Kostel za »TTIP free zone«, za skupnost brez tajnih sporazumov, ESA-88;
 2. Obravnava predloga Zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Občine Kostel,  ESA-86;
 3. Obravnava predloga Zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta Občine Kostel, ESA-87;
 4. Poročilo o realizaciji sklepov 15. redne seje OS;
 5. Obravnava  predloga Odloka o rabi javnih površin in občinskih taksah v Občini Kostel, ESA-79;
 6. Obravnava predloga Sklepa o soglasju k cenam socialno varstvenih storitev pomoči na domu za leto 2016, ESA-89 ;
 7. Obravnava predloga Letnega programa športa Občine Kostel za  leto 2016,  ESA-90;
 8. Obravnava predloga Pravilnika o denarnem prispevku za dijake in študente v Občini Kostel, ESA-91;
 9. Obravnava predloga Priloge Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov društev v Občini Kostel - Merila in kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje programov in projektov raznih društev, ESA-55;
 10. Pobude in vprašanja;
 11. Razno.