Domov     O nas     Kontakt

Skupaj proti (pre)hitrim voznikom na Dolenjskem in Kočevskem

29. Junij 2018

Prikazovalnika hitrosti opozarjata voznike na dveh nevarnih odsekih v Velikih Brusnicah in Fari

Mestna občina Novo mesto in občina Kostel sta v okviru prizadevanj z

več

Zdravstveni dom Kočevje - obvestilo

22. Junij 2018

Zdravstveni dom Kočevje obvešča spremembe pri obratovalnem času ordinacije splošnega zdravnika v Zdravstveni postaji Vas: ordinacije splošnega zdravnik

več

Zdravstveni dom Kočevje - obvestilo

24. April 2018

Zdravstveni dom Kočevje obvešča, da bo ordinacija splošnega zdravnika v Zdravstveni postaji Vas, namesto v sredo 25. 4. 2018, obratovala 

več

Kontaktni podatki

Občina Kostel
Vas 4
1336 Kostel

Tel.: 01 / 894 80 06
Fax: 01 / 894 80 07


E-naslov:  
obcina@kostel.si     
medobcinska.uprava@kostel.si

16.redna seja OS

Četrtek, 20. oktober 2016.

 

Dnevni red:

 1. Obravnava predloga za razglasitev Občine Kostel za »TTIP free zone«, za skupnost brez tajnih sporazumov, ESA-88;
 2. Obravnava predloga Zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Občine Kostel,  ESA-86;
 3. Obravnava predloga Zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta Občine Kostel, ESA-87;
 4. Poročilo o realizaciji sklepov 15. redne seje OS;
 5. Obravnava  predloga Odloka o rabi javnih površin in občinskih taksah v Občini Kostel, ESA-79;
 6. Obravnava predloga Sklepa o soglasju k cenam socialno varstvenih storitev pomoči na domu za leto 2016, ESA-89 ;
 7. Obravnava predloga Letnega programa športa Občine Kostel za  leto 2016,  ESA-90;
 8. Obravnava predloga Pravilnika o denarnem prispevku za dijake in študente v Občini Kostel, ESA-91;
 9. Obravnava predloga Priloge Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov društev v Občini Kostel - Merila in kriteriji za ocenjevanje in vrednotenje programov in projektov raznih društev, ESA-55;
 10. Pobude in vprašanja;
 11. Razno.