Domov     O nas     Kontakt

Skupaj proti (pre)hitrim voznikom na Dolenjskem in Kočevskem

29. Junij 2018

Prikazovalnika hitrosti opozarjata voznike na dveh nevarnih odsekih v Velikih Brusnicah in Fari

Mestna občina Novo mesto in občina Kostel sta v okviru prizadevanj z

več

Zdravstveni dom Kočevje - obvestilo

22. Junij 2018

Zdravstveni dom Kočevje obvešča spremembe pri obratovalnem času ordinacije splošnega zdravnika v Zdravstveni postaji Vas: ordinacije splošnega zdravnik

več

Zdravstveni dom Kočevje - obvestilo

24. April 2018

Zdravstveni dom Kočevje obvešča, da bo ordinacija splošnega zdravnika v Zdravstveni postaji Vas, namesto v sredo 25. 4. 2018, obratovala 

več

Kontaktni podatki

Občina Kostel
Vas 4
1336 Kostel

Tel.: 01 / 894 80 06
Fax: 01 / 894 80 07


E-naslov:  
obcina@kostel.si     
medobcinska.uprava@kostel.si

24. redna seja OS

Četrtek, 28. september 2017.

Dnevni red:

 1. Obravnava predloga Zapisnika 23. redne seje Občinskega sveta Občine Kostel, ESA - 125;
 2. Poročilo o izvrševanju sklepov 23. redne seje;
 3. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Kostel v prvem polletju 2017, ESA - 124;
 4. Obravnava predloga za imenovanje članov sveta zavoda OŠ Fara – predstavnikov ustanovitelja, ESA - 126;
 5. Obravnava predloga za razrešitev in imenovanje nadomestnih članov sveta zavoda Zavod za kulturo in turizem Kostel,  ESA - 127;
 6. Obravnava predloga za izvolitev predstavnika (elektorja) v volilno telo za volitve člana Državnega sveta Republike Slovenije in določitev kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije, ESA - 128;
 7. Obravnava predloga Statuta Občine Kostel, ESA - 129;
 8. Obravnava predloga Poslovnika Občinskega sveta Občine Kostel, ESA - 130;
 9. Obravnava predloga Pravilnika o sofinanciranju programov socialno-humanitarne dejavnosti v Občini Kostel, ESA - 131;
 10. Obravnava predloga Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Kostel, ESA - 118;
 11. Obravnava predloga Sklepa o prodaji občinskega stvarnega premoženja v občini Kostel, ESA - 132;
 12. Obravnava predloga Sklepa o pridobitvi stvarnega premoženja v občini Kostel, ESA - 133;
 13. Obravnava predloga Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra, ESA - 134;
 14. Obravnava predloga Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena - javnega dobra v lasti Občine Kostel, ESA - 135;
 15. Pobude in vprašanja;
 16. Razno.