Domov     O nas     Kontakt

Priložnost za rokodelce v okviru projekta sodelovanja -- Zgodbe rok in krajev

6. December 2017

LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe (v nadaljevanju LAS PPD) se zaveda pomena rokodelstva kot dela narodne identitete in kulturne dediščine, a tudi tega

več

Jesenski odvoz nevarnih odpadkov iz gospodinjstev

27. September 2017

Spoštovani uporabniki! Obveščamo vas, da bo med 28. in 30. septembrom 2017 organizirana akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s premično zbiralnico

več

Začetek šole - prometna varnost otrok

31. Avgust 2017

  Pred nami je začetek novega šolskega leta. Na cestah bomo veliko pogosteje kot med počitnicami srečevali otroke, nekateri med njimi se bodo v šolo podali

več

Kontaktni podatki

Občina Kostel
Vas 4
1336 Kostel

Tel.: 01 / 894 80 06
Fax: 01 / 894 80 07


E-naslov:  
obcina@kostel.si     
medobcinska.uprava@kostel.si

24. redna seja OS

Četrtek, 28. september 2017.

Dnevni red:

 1. Obravnava predloga Zapisnika 23. redne seje Občinskega sveta Občine Kostel, ESA - 125;
 2. Poročilo o izvrševanju sklepov 23. redne seje;
 3. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Kostel v prvem polletju 2017, ESA - 124;
 4. Obravnava predloga za imenovanje članov sveta zavoda OŠ Fara – predstavnikov ustanovitelja, ESA - 126;
 5. Obravnava predloga za razrešitev in imenovanje nadomestnih članov sveta zavoda Zavod za kulturo in turizem Kostel,  ESA - 127;
 6. Obravnava predloga za izvolitev predstavnika (elektorja) v volilno telo za volitve člana Državnega sveta Republike Slovenije in določitev kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije, ESA - 128;
 7. Obravnava predloga Statuta Občine Kostel, ESA - 129;
 8. Obravnava predloga Poslovnika Občinskega sveta Občine Kostel, ESA - 130;
 9. Obravnava predloga Pravilnika o sofinanciranju programov socialno-humanitarne dejavnosti v Občini Kostel, ESA - 131;
 10. Obravnava predloga Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Kostel, ESA - 118;
 11. Obravnava predloga Sklepa o prodaji občinskega stvarnega premoženja v občini Kostel, ESA - 132;
 12. Obravnava predloga Sklepa o pridobitvi stvarnega premoženja v občini Kostel, ESA - 133;
 13. Obravnava predloga Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra, ESA - 134;
 14. Obravnava predloga Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena - javnega dobra v lasti Občine Kostel, ESA - 135;
 15. Pobude in vprašanja;
 16. Razno.