Domov     O nas     Kontakt

16. oktober 2018 - Svetovni dan oživljanja

12. Oktober 2018

"VSAK ZEMLJAN LAHKO REŠI ŽIVLJENJE"  V ponedeljek, dne 15. 10. 2018, ob 17. uri, bo V PROSTOR

več

Video snemanje občinskih cest na območju občine Kostel

21. September 2018

Občane obveščamo, da bo predvidoma od 24. septembra 2018, do 1. oktobra 2018 potekalo video snemanje kategori

več

Jesenski odvoz nevarnih odpadkov

20. September 2018

  Občane obveščamo, da lahko ostanke barv, lakov, čistil, razredčil, škropiv, pesticidov, kozmetike, mineralnih olj, odpadnih jedilnih in motornih olj, m

več

Kontaktni podatki

Občina Kostel
Vas 4
1336 Kostel

Tel.: 01 / 894 80 06
Fax: 01 / 894 80 07


E-naslov:  
obcina@kostel.si     
medobcinska.uprava@kostel.si

24. redna seja OS

Četrtek, 28. september 2017.

Dnevni red:

 1. Obravnava predloga Zapisnika 23. redne seje Občinskega sveta Občine Kostel, ESA - 125;
 2. Poročilo o izvrševanju sklepov 23. redne seje;
 3. Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Kostel v prvem polletju 2017, ESA - 124;
 4. Obravnava predloga za imenovanje članov sveta zavoda OŠ Fara – predstavnikov ustanovitelja, ESA - 126;
 5. Obravnava predloga za razrešitev in imenovanje nadomestnih članov sveta zavoda Zavod za kulturo in turizem Kostel,  ESA - 127;
 6. Obravnava predloga za izvolitev predstavnika (elektorja) v volilno telo za volitve člana Državnega sveta Republike Slovenije in določitev kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije, ESA - 128;
 7. Obravnava predloga Statuta Občine Kostel, ESA - 129;
 8. Obravnava predloga Poslovnika Občinskega sveta Občine Kostel, ESA - 130;
 9. Obravnava predloga Pravilnika o sofinanciranju programov socialno-humanitarne dejavnosti v Občini Kostel, ESA - 131;
 10. Obravnava predloga Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Občine Kostel, ESA - 118;
 11. Obravnava predloga Sklepa o prodaji občinskega stvarnega premoženja v občini Kostel, ESA - 132;
 12. Obravnava predloga Sklepa o pridobitvi stvarnega premoženja v občini Kostel, ESA - 133;
 13. Obravnava predloga Sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra, ESA - 134;
 14. Obravnava predloga Sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena - javnega dobra v lasti Občine Kostel, ESA - 135;
 15. Pobude in vprašanja;
 16. Razno.