• Slika 3
 • Grad Kostel
 • Brzica
 • Žlebe
 • Tromostovje - Žaga
 • Kuželjsko okno
 • Zavrtke
 • Maljnca
 • Planina
 • Kotnica - Žaga
 • Nežica
 • Srček
 • Kuželjska stena
 • Kostel - Trg
 • Razkošje barv
 • Stružnica
 • Srobotnik
 • Sveta Ana nad Srobotnikom
 • Kuželjska stena v jeseni

Predstavitev Kostela

 

Kostelska pokrajina se nahaja na jugovzhodnem delu Slovenije, kjer struga čiste in biotsko pestre reke Kolpe ustvarja naravno mejo z Republiko Hrvaško. Kostel je geografsko in etnografsko zanimivo 5.667 hektarjev veliko območje, ki danes šteje okoli 700 prebivalcev in predstavlja samostojno občino. V preteklosti je bilo število prebivalcev znatno večje, saj je pred dobrimi sto leti tu živelo okoli 3 tisoč ljudi v 54 vaseh in 16 zaselkih. 

 

ENG: Kostel is situated on southeastern part of Slovenija where river-bed of Kolpa forms a natural border with Croatia. Kostel is 5.667 hectares big area where around 700 people live. In the past the number of people was significantly larger because 100 years ago around 3000 people lived here in 54 villages and 16 hamlets.

Kostelci imajo posebno narečje, ki se je od 16. stoletja dalje, ko se je staro prebivalstvo mešalo s priseljenci iz Hrvaške in kranjskih sosedov, razvilo v svojevrsten govor brez dvojine.

ENG: People of Kostel have a special dialect which has since 16. century evolved into unique speach due to mixing old inhabitants with immigrants from Croatia.

Čudovita pokrajina ob Kolpi dolguje svoje ime grajski trdnjavi in naselju pod njim, zgrajeni na koničastem hribu nad Kolpo, imenovani Castell, Khostl (castellum – trdnjava), v nemškem izrazu Graffenwarth (grofovska straža). Kostel je v pisnih virih prvič omenjen leta 1336, te številke danes označujejo poštno številko tega kraja. Grajski kompleks je drugi največji na slovenskem, takoj za celjskim, saj združuje grad, živeče naselje pod njim ter cerkev Sv. Treh kraljev. Grad Kostel predstavlja najpomembnejšo zapuščino kulturne dediščine, ki je trenutno v državni lasti. Za upravljanje kulturne dediščine si prizadeva Zavod za kulturo in turizem Kostel v sodelovanju z Občino Kostel.

ENG: Beautiful landscape by the river Kolpa owns it's name to a fortress and village underneath it.  The fortress was named Castell, Khostl (castellum - fortress) and in german language Graffenwarth (count's watch). Kostel was mentioned in the written sources for the first time in 1336. The castel complex is the second largest in Slovenia, right behind the castle complex of Celje.

 

Meja današnje občine poteka od Grglja do Srobotnika ob Kolpi, odkoder se vzpenja po pobočju zahodnega roba gozda Stružnice, čez polje med Dolnjo Brigo in Jesenovim vrtom, potem mimo Ajblja in Kaptola na Ograjsko gmajno, nato se nadaljuje po robu Zdihovske stene po vrhu 695 m visoke Jelovice ter grebenu nad Kolpo z zaključkom pri Grglju.

ENG: The border of municipality goes from the village Grgelj to the village Srebotnik ob Kolpi, from where it climbs to western border of Stružnica forest, over the field between Dolnja Briga and Jesenov vrt, then past Ajbelj and Kaptol to Ograjska gmajna, after that it continues on the edge of Zdohivska stena on top of 695m high Jelovica back to Grgelj.

Podnebje Kostela je zmerno celinsko in toplejše, zaradi zatišja v porečju Kolpe in vpliva panonske klime, ki po kanjonu reke veje iz Bele krajine. Rastlinstvo kaže srednjeevropski značaj. Reka Kolpa je ena najčistejših rek v Sloveniji in je primerna za ribarjenje, vožnjo s kanuji, kajaki in rafti, v poletnih mesecih je primerna za kopanje.

ENG: Kostel climate is moderate continental because of influence of pannonian climate that comes from Bela krajina. Vegetation show middle-european character. River Kolpa is one of the cleanest rivers in Slovenija and is suitable for fishing, canoeing and rafting. In the summer it is also suitable for swimming. 

Kostelska pokrajina zaradi svoje ohranjenosti, nedotaknjenosti in neposeganja v naravni prostor zagotavlja ugodne življenjske razmere številnim redkim in ogroženim živalskim vrstam.  Tu srečujemo srnjad, jelenjad, rjave medvede, jazbece, med plazilci modrase, gade in kuščarje. Med ptiči so najbolj razširjene vrane, vrabci in drugi, ob reki pa domujejo siva čaplja, raca mlakarica, planinski orel in bolj redke vrste kot so vodomec, povodni kos in mali martinec. V reki Kolpi, ki je pravo ribje cestarstvo, plava potočna postrv, lipan, klen, sulec, mrena, ščuka, platnica in še mnogo drugih vrst. V Jelovički jami živita celo človeška ribica in rak dvokrolnik.

ENG: Kostel landscape offers good living conditions to many rare and endangered animal species. Here we can see deer, brown bears, badgers, horned-head vipers, common adders, lizards, crows, sparrows, grey herons, ducks, eagles, kingfishers, white-throated dipper and common sandpipers. In the river Kolpa we can find trouts, graylings, chubs, huchens, barbels and many other. In Jelovička cave there also lives a humanfish.

Redko naseljeno, močno gozdnato, predvsem pa z listnatim drevjem poraslo pokrajino označujejo značilne kraške planote s številnimi vrtačami in vrhovi, ki se vzpenjajo od 550 m do 900 m nadmorske višine. Najvišji vzpetina v Kostelu je Kapič (901), sledijo Kuželjska stena (874), Vršič (820), Vitez (809), Orlik (802), Stružnica (654) in Kosmači Lazi (788).Eno lepših razglednih točk predstavlja tudi Kuželjska stena z naravnim 7 metrskim oknom. Območje Kostela je bogato s številnimi kraškimi jamami, ki jih je skozi čas izoblikovala narava.

ENG: Rarely populated and heavily forested nature mark typical karst sinkholes and peaks which climb from 550m to 900m. The highest peak in Kostel is Kapič (901), then there are also Kuželjska stena (874), Vršič (820), Vitez (809), Orlik (802), Stružnica (654) and Kosmači Lazi (788). One of the most beautiful viepwoints is Kuželjska stena which has a natural 7 metre window.

 

Kostel se ponaša z bogato sakralno dediščino, saj je na tem območju kar nekaj cerkva in kapelic. Pri Fari, kjer je tudi osnovna šola, vrtec ter center šolskih in obšolskih dejavnosti Fara, stoji nad vasjo župnijska cerkev Marije Vnebovzete.

ENG: Kostel has rich sacral heritage, because there are many churches and chapels in this area. In Fara, where there is also an elementary school, kindergarten and centre for activities, stands Marija Vnebovzeta's church.

 

Pomembno prepoznavno noto območju zgornje kolpske doline dajejo prireditve kulturnega, družabnega, etno, športno-rekreativnega značaja. Najpomembnejši večdnevni dogodek v občini je kulturno-etnološka prireditev Tamburanje va Kostele ob Veliki maši, 15. avgusta, ko se po sveti maši zgodi sejem domače in umetne obrti Kostevski sajam, povorka ljudskih oblačil kulturnih društev ter delavnica in zabava za otroke Kostevski direndaj. V toku let se je prireditev "razširila" na večdnevni dogodek. Zvoki tamburaških instrumentov, violine, harmonike in večglasnega petja so od nekdaj prijetno odzvanjali v ušesih domačinov. Ta glasba še vedno živi v srcih Kostelcev, njeno izročilo danes negujejo nadvse uspešne skupine Prifarski muzikantiTamburaška skupina Dupljak in Podstenci.

ENG: In Kostel region cultural and sport events are really important. The most important event is Tamburanje va Kostele on 15th of august when after mass there is a fair of home and foreign craft Kostevski sajam, procession in folk clothes and party for children called Kostevski direndaj. Over the years the event ''expanded'' to several days event. Sounds of tambura instruments, violin, accordion and polyphonic singing have always found place in people's hearts.  This music still lives in the hearts of Kostel people. It's heritage is still being cared for by succesfull groups Prifarski muzikantiTamburaška skupina Dupljak and Podstenci

Kostelska pokrajina, v evropskem prostoru po velikosti strnjenih gozdnih kompleksov s Kočevskim Rogom na slovenski in Gorskim Kotarjem na hrvaški strani, predstavlja energijsko najbogatejši del iz katerega izvirajo zdravilne sile.

ENG: Kostel landscape is energetically richest part of europe from where the healing forces spring.

Kostel, čudovita pokrajina z vsemi znamenitostmi, od naravnih, kulturnih, sakralnih do arhitekturnih posebnosti, s svojim prijaznim in gostoljubnim prebivalstvom, vabi k odkrivanju še neraziskanih kotičkov, zdravilnosti narave in k doživljanju nepozabnih trenutkov skrivnostnega sveta ob Kolpi.

ENG: Kostel, a beautiful landscape with all it's sights, from natural, cultural, sacral to architectural with it's kind and hospitable people invites to see the unexplored places and enjoy the unforgetable moments of the misterious world by the Kolpa.

 

Vse pravice pridržane © 2011 Creativ, Novi mediji d.o.o., Zavod za kulturo in turizem Kostel