Vloga za izdajo lokacijske informacije na namen gradnje oz. drug poseg v prostor

Oddaj vlogo

Ne

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov