Vloga za izdajo dovoljenja za poseg v varovalnem pasu občinskih cest in javnih poti

Oddaj vlogo

Ne

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov