KUŽELJSKA STENA IN OKNO

Naravne znamenitosti
KUŽELJSKA STENA IN OKNO, 1336 Kostel