Obvestilo o uradnih urah na Krajevnem uradu Vas-Fara

12. 12. 2011 33