KONČANO ASFALTIRANJE CESTE TIŠENPOLJ

Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
82.000,00 €
Zakon o financiranju občin
76.000,00 €
Zaključeno
Oktober 2019
Julij 2021