OBVESTILO OBČINSKE UPRAVE

4. 2. 2022 Izbrisan U. 105