Predlaganje članov volilnih odborov za izvedbo rednih volitev poslancev v Državni zbor RS, ki bodo 24. 4. 2022

14. 2. 2022 Izbrisan U. 128