POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST V ČASU VOLILNE KAMPANJE ZA VOLITVE POSLANCEV V DRŽAVNI ZBOR, KI BODO POTEKALE DNE 24. APRILA 2022

21. 2. 2022 Izbrisan U. 146