POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST ZA NAMEN VOLILNE KAMPANJE ZA VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE

6. 9. 2022 Barbara Z. M. 94