POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST ZA NAMEN VOLILNE KAMPANJE ZA VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE

6. 9. 2022 Barbara Z. M. (Imenik zaposlenih SOU Občin Kočevje, Kostel in Osilnica ) 33