POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST TER POGOJE ZA IZRABO ČASOPISNEGA PROSTORA ZA NAMEN IZVEDBE VOLILNE KAMPANIJE ZA LOKALNE VOLITVE, KI BODO POTEKALE DNE 20. NOVEMBRA 2022

21. 9. 2022 Barbara Z. M. 155