Otvoritev nove vrtine in obnovljenega vodnega zajetja v Jakšičih

18. 10. 2022 Barbara Z. M. (Imenik zaposlenih SOU Občin Kočevje, Kostel in Osilnica ) 116