Domov     O nas     Kontakt

Zapora ceste Livold - Fara

16. September 2020

Obveščamo vas, da bo Direkcija za infrastrukturo Republike Slovenije predvidoma od 17. 9. do 21. 10. 2020 izvajala rekonstrukcijo (preplastitev in sanacija voziš

več

Zdravstveni dom Kočevje - obvestilo

7. September 2020

Zdravstveni dom Kočevje obvešča, da ordinacija splošnega zdravnika v ZP Vas, v sredo 9. 9. 2020, ne bo obratovala. Prosijo za razumevanje!

več

Tehnični pregledi in registracije traktorjev na terenu

24. Avgust 2020

AMZS vsako leto od marca do novembra organizira tehnične preglede traktorjev in traktorskih priklopnikov na različnih lokacijah po Sl

več

Kontaktni podatki

Občina Kostel
Vas 4
1336 Kostel

Tel.: 01 / 894 80 06
Fax: 01 / 894 80 07


E-naslov:  
obcina@kostel.si     
medobcinska.uprava@kostel.si

Vloge in obrazci

 

Vloge iz pristojnosti Občinske uprave Občine Kostel:

OKOLJE IN PROSTOR    
Vloga za izdajo potrdila o namenski rabi zemljišča     Taksa 22,70€ 
Ponudba za prodajo zemljišča    
Pobuda za spremembo namenske rabe zemljišča    
Vloga za izdajo soglasja za manjši odmik od parcelne meje    
Vloga za izdajo soglasja za gradnjo na kmetijskem zemljišču   Taksa 4,50€
Vloga za izdajo izjave da je bil objekt zgrajen pred letom 1967   Taksa 4,50€
     
KOMUNALNE IN POGREBNE DEJAVNOSTI    
Vloga za izdajo soglasja za poseg na pokopališču   Taksa 4,50€
Izjava za odstop oz. prenos najemništva     
Vprašalnik o načinu odvajanja odpadne vode    
Vloga za plakatiranje    
Izjava imetnika odpadkov    
     
SOCIALNE ZADEVE    

Vloga za uveljavljenje denarnega prispevka iz proračuna Občine Kostel
(dijaki, študenti) - polnoletni upravičenci 

 
Vloga za uveljavljenje denarnega prispevka iz proračuna Občine Kostel
(dijaki, študenti) - mladoletni upravičenci
                                                                  
                               

 

Vloge iz pristojnosti Skupne občinske uprave občin Kočevje, Kostel in Osilnica:

OKOLJE IN PROSTOR      
Vloga za nakup, prodajo ali menjavo stavbnega zemljišča   Taksa 4,50 €
Vloga za izdajo lokacijske informacije   Taksa 22,70€

Vloga za izdajo mnenja glede skladnosti dokumentacije za pridobitev
gradbenega dovoljenja s prostorskimi izvedbenimi akti (PIA)

 
Vloga za izračun komunalnega prispevka   Taksa 22,60€
Vloga za sklenitev pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti    Taksa 40,70 oz. 4,5€
   
CESTE IN PROMET    
Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo ceste zaradi izvajanja del   Taksa 29,50
Vloga za izdajo dovoljenja za zaporo ceste zaradi prireditve   Taksa 44,50
Vloga za izdajo dovoljenja za poseg v varovalnem pasu občinskih cest in javnih poti   Taksa 40,70€
Vloga za izdajo dovoljenja za prekop ceste   Taksa 40,80€
Vloga za izdajo dovoljenja za izredni prevoz   Taksa 40,80€
Vloga za izdajo soglasja za izgradnjo ali ureditev cestnega priključka na občinsko cesto   Taksa 29,50€