Domov     O nas     Kontakt

Zelena lepotica

 

 

Reka Kolpa v zadnjih letih doživlja razcvet okoljevarstvenih aktivnosti. Del območja je že zaščiten po Zakonu o ohranjanju narave.

Kljub mnogim aktivnostim, katerih cilj je preprečiti degradacijo in zaščititi kakovost vode, je še vedno močno prisoten vpliv neprimerne komunalne infrastrukture na področju gornjega toka reke Kolpe.

Obstoječa ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda predstavlja veliko okolje-varstveno tveganje, saj je večina greznic dotrajanih in že spuščajo odplake v podtalne vode. Te pa se zlivajo v Kolpo in njene pritoke ter jo neposredno onesnažujejo.

Občina Kostel in Grad Delnice sta pripravila skupne okoljevarstvene aktivnosti za čistejšo reko Kolpo in jih združila v skupnem ekološkem projektu z imenom ZELENA LEPOTICA.

Cilj projekta Zelena lepotica je, da se ta degradacija prepreči in s tem zaščiti kakovost vode, na celotnem območju Kolpe kot državne meje (113 km). Z našim projektom bomo zajeli 53 % tega območja in sanirali najakutnejše probleme greznic.
Projekt Zelena lepotica je skupen projekt Občine Kostel in Grada Delnice. Projekt je uspešno kandidiral na drugem javnem razpisu Pobuda Skupnosti INTERREG III A - Sosedski program Slovenija - Madžarska - Hrvaška 2004-2006.

Skupna vrednost projekta znaša 451.296 EUR. Predvidena vrednost projekta na slovenski strani znaša 154.738 EUR, na hrvaški pa 296.558 EUR. Projekt bo sofinanciran iz sredstev Evropske unije v višini 85,54 % na slovenski strani oz. 74,9 % na hrvaški strani.

 

Projekt delno financira Evropska unija v okviru Programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA Sosedskega programa Slovenija – Madžarska – Hrvaška 2004-2006.

"Za vsebino spletnih strani je odgovorna Občina Kostel in v nobenem primeru ne izraža stališča Evropske unije."