12. redna seja

29. 4. 2020 47
Seja je potekala dne 06.05.2020 ob 17.00

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Kostel za leto 2020, št. 1 (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 2/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 06.05.2020
Začetek veljavnosti: 08.05.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 2/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 06.05.2020
Začetek veljavnosti: 09.05.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinska uprava
Statut Občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 3/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 06.05.2020
Začetek veljavnosti: 28.05.2020
Tip objave: Statut
Vsebina: Statut občine
Poslovnik Občinskega sveta občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 3/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 06.05.2020
Začetek veljavnosti: 28.05.2020
Tip objave: Poslovnik
Vsebina: Poslovnik občinskega sveta
Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 3/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 06.05.2020
Začetek veljavnosti: 14.05.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Šport