Uradno glasilo Občine Kostel, št. 3/2020

13. 5. 2020 97
Prenos pdf različice dokumenta
Statut Občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 3/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 06.05.2020
Začetek veljavnosti: 28.05.2020
Tip objave: Statut
Vsebina: Statut občine
Poslovnik Občinskega sveta občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 3/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 06.05.2020
Začetek veljavnosti: 28.05.2020
Tip objave: Poslovnik
Vsebina: Poslovnik občinskega sveta
Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v občini Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 3/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 06.05.2020
Začetek veljavnosti: 14.05.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Šport