Uradno glasilo Občine Kostel, št. 1/2001

28. 12. 2001 344
Sklep o začasnem financiranju javne porabe za leto 2002 (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 1/2001)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 19.12.2001
Začetek veljavnosti: 29.12.2001
Tip objave: Sklep
Vsebina: Proračun občine
Pravilnik o dodeljevanju denarne pomoči družinam za novorojence z območja občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 1/2001)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.12.2001
Začetek veljavnosti: 29.12.2001
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila
Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 1/2001)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.12.2001
Začetek veljavnosti: 28.12.2001
Konec veljavnosti: 28.12.2016
Tip objave: Odlok
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leto 2002 (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 1/2001)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.12.2001
Začetek veljavnosti: 28.12.2001
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča