19. redna seja

16. 4. 2013 253
Seja je potekala dne 16.04.2013

Predpisi, sprejeti na tej seji

Zaključni račun proračuna Občine Kostel za leto 2012 (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 2/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradno občinsko glasilo (22.04.2013)
Datum sprejetja: 16.04.2013
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju denarne pomoči družinam za novorojence z območja občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 2/2013) (Uradno glasilo občine Kostel, št. 2/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.04.2013
Začetek veljavnosti: 23.04.2013
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila
Sklep o soglasju k cenam socialno varstvenih storitev pomoči na domu za leto 2013 (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 2/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Objavljeno v: Uradno občinsko glasilo (22.04.2013)
Datum sprejetja: 16.04.2013
Začetek veljavnosti: 23.04.2013
Tip objave: Sklep
Vsebina: Zdravstveno in socialno varstvo
Sklep o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena – javnega dobra v lasti Občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 3/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 16.04.2013
Začetek veljavnosti: 01.06.2013
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro