Pravilnik o spremembi Pravilnika o dodeljevanju denarne pomoči družinam za novorojence z območja občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 2/2013)

Predpisi, na katere predpis vpliva