Uradno glasilo Občine Kostel, št. 9/2020

24. 12. 2020 79
Prenos pdf različice dokumenta
Sklep o začasnem financiranju Občine Kostel za obdobje od 1.1.2021 do 31.1.2021 (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 9/2020)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 23.12.2020
Začetek veljavnosti: 25.12.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Proračun občine
Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 9/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.12.2020
Začetek veljavnosti: 25.12.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnem vrtcu in dodatnih ugodnosti za starše (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 9/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 18.12.2020
Začetek veljavnosti: 25.12.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Predšolska vzgoja
Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 9/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 06.11.2020
Začetek veljavnosti: 25.12.2020
Tip objave: Poslovnik
Vsebina: Poslovnik občinskega sveta
Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za parcelo v k.o. 1609 - Banja Loka (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 9/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 04.12.2020
Začetek veljavnosti: 25.12.2020
Tip objave: Sklep
Vsebina: Javno dobro