Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Kostel

Predpisi, na katere predpis vpliva