Statut Občine Kostel (uradno prečiščeno besedilo - UPB1)

Predpisi, na katere predpis vpliva