Uradno glasilo Občine Kostel, št. 4/2010

6. 7. 2010 77
Prenos pdf različice dokumenta
Statut Občine Kostel (uradno prečiščeno besedilo - UPB1) (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 4/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 06.07.2010
Konec veljavnosti: 28.05.2020
Tip objave: Statut
Vsebina: Statut občine
Poslovnik Občinskega sveta Občine Kostel (uradno prečiščeno besedilo) (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 4/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 06.07.2010
Konec veljavnosti: 28.05.2020
Tip objave: Poslovnik
Vsebina: Poslovnik občinskega sveta
Sklep o imenovanju Občinske volilne komisije Občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 4/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 06.07.2010
Začetek veljavnosti: 06.07.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinska volilna komisija
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 4/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 06.07.2010
Začetek veljavnosti: 21.07.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Oskrba s pitno vodo
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za kulturo in turizem Občine Kostel (Uradno glasilo Občine Kostel, št. 4/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 06.07.2010
Začetek veljavnosti: 07.07.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Kulturni, turistični in športni zavodi