Poslovnik Občinskega sveta Občine Kostel (uradno prečiščeno besedilo)

Predpisi, na katere predpis vpliva